நதி வீழ்ச்சிfunny gifs
தவறி வீழ்ந்ததா

யாரேனும்

தள்ளிவிட்டார்களா

'ஓ' என்ற அலறலோடே

வீழ்கிறது

நதிகருத்து சொல்லிட்டு போங்க! சாமியோவ்!

1 ◄◄ கழுவிக் கழுவி ஊத்த ►►:

Stumblednews said...

If you have an English blog, submit your post at Stumblednews.0fees.net to get more visitors to your blog.

Post a Comment

♥ நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க ♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜில்லென்று ஒரு Website!