கொலவெறிக் கவிதை - 11

                                                 உன் நினைவுகளே இல்லா நாள்

                                                 எனக்கு

                                                 நினைவு நாள்!

கருத்து சொல்லிட்டு போங்க! சாமியோவ்!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜில்லென்று ஒரு Website!