குட்டிக்கனவு
நரி 


அம்மாவைத்

 
தூக்கிச் சென்றால் அழுகிறது!

 
அப்பாவைத் 

 
தூக்கிச் சென்றால் சிரிக்கிறது!

 
குழந்தை கனவில்!
கருத்து சொல்லிட்டு போங்க! சாமியோவ்!

0 ◄◄ கழுவிக் கழுவி ஊத்த ►►:

Post a Comment

♥ நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க ♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜில்லென்று ஒரு Website!